Urbana Technologies : Supporting your decision


Business Objects

Společnost Business Objects je přední společností na světovém trhu BI. Své systémy vyvíjí již od roku 1990, má zastoupení v 80 zemích celého světa a mezi její zákazníky patří přední světové společnosti ze všech oblastí podnikání.

Produktové portfolio Business Objects zahrnuje :

•  ETL nástroje pro datovou integracia budování datových skladů – Data Integrator

• Nástroje informační infrastruktury BI řešení pro zajištění zabezpečení a správy uživatelů, namapování dat, sledování vytížení, automatizovanou distribuci reportů a vývojové prostředí – Central Management Console, Designer, Auditor, Broadcast Agent, SDK

•  Nástroje pro statický a integrovaný reporting – Crystal Reports

•  Nástroje pro ad hoc reporting a analýzy – DesktopIntelligence/ WebIntelligence

•  Webový informační portál – Infoview

• Nástroje pro budování dashboarů a scorecardů – Dashboard manager

• Nástroje pro Performance Management – Performance Manager, Dashboard Manager

Filosofie Business Objects

BI nástroje jsou určené zejména pro managery (resp. osoby činné v rozhodovácích procesech) a slouží jim k tomu, aby kdykoli potřebují učinit jakékoli rozhodnutí, měli možnosti mít k dispozici co nejvíce informací na základě kterých analýzují situaci a vyvodí závěr.

Jednoduchost a intuitivnost

Přestože někteří manažeři si nechávají zpracovávat reporty od IT, Business Objects umožňují tzv. „informační samoobsluhu“, kdy každý má možnost přístupu ke sdíleným podnikovým reportům (které má nárok vidět dle svého nastavení) a možnost si jednoduchým způsobem, kdy není nutná snalost SQL ani datových struktur, jen "drag and drop", vytvořit své reporty a rovnou je modifikovat podle dosažených výsledků popř. klást analytické ad hoc dotazy či jiným způsobem pohlížet na agregovaná historická podniková data. Odpověď na otázky a podklady pro rozhodování tak mají k dispozici rychleji a díky možnosti webového klienta i kdykoli po ruce.

Business Objects nabízejí silné, snadno použitené nástroje nástroje a know how, nikoli závislost na dodavateli BI řešení.

Zabezpečení 

Business Objects jsou často nasazovány v institucích, kde je kladen veliký důraz na zabezpečení (banky, telco, státní správa, podniky s velkým množstvím uživatelů) a diponují proto takovou správou zabezpečení, která nedovolí, aby se jakákoli informace dostala do nesprávných rukou, popř. aby došlo ke změně v datech.

Škálovatelnost 

Architektura Business Objects může dobře a efektivně pracovat pro jediného uživatele v podniku stejně tak, jako pro tisíce uživatelů v rámci řešení, které je postavené na několika serverech. Díky vrstvě metadat (UNIVERSE) je pak vaše BO řešení možné přenést třeba i nad jiný informační systém, aniž by se pro uživatele cokoli změnilo

Být světovým BI standardem

Po akvizičním rozšíření produktového portfolia o nástroje Crystal reports a ETL nástoje nabízejí Business Objects komplexní pokrytí veškerých potřeb v oblasti Business Intelligence a to, že Business Objects jsou korporátním standardem pro reporting u největších světových společností potvrzuje, že tato řešení fungují.

Nahoru

Stáhněte si


Copyright © 2007 by Urbana Technologies | manufactured by fmdesign