Urbana Technologies : Supporting your decision


21.03. 2017 - Business Reporting


Pokud se podíváme do historie, řešení Business Objects začalo být zajímavé pro koncové uživatele tím, že odstínilo koncového uživatele (obchodního uživatele IS) od složitostí systémů databází. Tento princip je známý pod pojmem sémantická vrstva, metadata či Universe. Pro účely Business Intelligence, tedy systémů pro informovanost uživatelů a vedení společností, je tento přístup alfou a omegou finální uživatelské přívětivosti

Protože čas a vývoj pokračoval dál, v roce 2003 byla firma Crystal Decisions INC zakoupena právě společností Business Objects a teprve od této doby se směr vývoje BI nástrojů ubíral jiným směrem než reporting v podobě Crystal Reports či Enterprise verzí

Business Intelligence produktové řady Business Objects je chápán jako

  • přístup k datům
  • analýza dat
  • sdílení informací

Reporting jako nástroje řady Crystal Reports je

  • definice přístupu do datových zdrojů
  • formátování
  • distribuce reportů

Business Objects BI (klasická produktová linie) je určena především pro analytiky a vedoucí pracovníky (od operativní úrovně až po vrcholový management), kteří potřebují ke své práci vyhodnocovat informační hodnotu získanou z datové základny. V těchto informacích se mohou pohybovat pomocí procházení procházení až na libovolnou úroveň detailu (tzv. Drill) a dělat závěry z jednotlivých dokumentů reportu. Tyto závěry lze velmi intuitivním způsobem sdílet s kolegy, kteří jsou zodpovědní za rozhodování v dané společnosti. Typickým uživatelem BI se stává člověk na jakékoli úrovni - pozici ve společnosti, který hledá odpovědi na otázky PROČ dochází k jistým jevům např. ve výkyvu tržeb či odlivu zákazníků v určitém časovém rámci.

Reporting (produktová linie Crystal) je vhodná a cílená především pro pasivní konzumenty informací. Pro přípravu reportů je nutné znát minimálně strukturu datové základny, ze které potřebujeme získat informační hodnotu, proto bývá obvykle svěřena databázovému specialistovi. Tento člověk pak zformátuje daný report do podoby požadované konzumentem reportu a výsledky uloží do repository. V systému je pak k dispozici serverová komponenta, která má za úkol rozesílat tyto reporty na určená místa, kterými mohou být emailové schránky, tiskárny či další zobrazovací zařízení. Typickým uživatelem reportingového řešení najdeme spíše v případech opakovaného generování standardních výkazů, např. denních výrobních plánů či operativních plánů údržby, dále pak ve společnostech generujících stovky a tisíce reportů typu výpis hovorů, spotřeba energií apod.

Z výše uvedených informací vyplývá spíše apel na potenciální zájemce o BI a reportingové řešení, že tak jako při nákupu automobilu je třeba rozmyslet k jakému účelu bude nejvíce používán a dle těchto kritérií stanovit typ a výbavu, obdobné zásady platí u výběru software. Samozřejmě, že lze traktorem jezdit po okruhu F1 a zároveň Lamborgini Diablo využít k cestám do supermarketu, nicméně je zde patrná rozdílná míra efektivity využití.

Při výběru jedné nebo druhé varianty daných softwarových řešení lze najít nezanedbatelně velkou oblast pokrytí funkcionalit oběma, ale rozhodně nejsou navzájem na 100% zaměnitelná.

-JF


Zpět na seznam

Nepřehlédněte

Business Reporting
Pokud se podíváme do historie, řešení Business Objects začalo být zajímavé pro koncové...
více>


Copyright © 2007 by Urbana Technologies | manufactured by fmdesign